Liên hệ

MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM (VRN)

ĐC: VP miền Bắc, phòng 801, nhà Hacisco, số 15 ngõ 107, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Phone: (+84 4) 3773 0828 Fax: (+84 4) 37739491

Email: rivervietnam@gmail.com