Liên hệ

MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM (VRN)

ĐC: VP miền Bắc, phòng 1411, tòa nhà Thăng Long Tower, số 99 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone: (+84 4) 3773 0828 Fax: (+84 4) 37739491

Email: rivervietnam@gmail.com