Sông ngòi và tài nguyên nước là một trong những tài sản quý giá nhất của nhân loại cần được giữ gìn & bảo vệ

Tin tức và sự kiện nổi bật

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin được cung cấp trên website VRN hiện nay như thế nào?
 • Đa dạng
 • Vừa đủ
 • Thiếu thông tin

       Bình chọn      Kết quả bình chọn

Báo cáo thường niên VRN 2014

--Ads--
Xem thêm

Bản tin số 5 - 2014

--Ads--
Xem thêm

Mẫu đăng ký thành viên VRN

--Ads--
Xem thêm

CHÚNG TÔI LÀ AI

“Mạng lưới sông ngòi Việt Nam hoạt động góp phần bảo vệ các hệ thống sinh thái sông và các lưu vực sông nhằm duy trì sự đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các cộng đồng trong các lưu vực  hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”.

  

xem thêm

Movie ClipsXem thêm clip

 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads
 • Ads