Sponsor for VRN

Sorry, this content isn’t available right now

 • Quỹ phát triển nông thông và giảm nghèo huyện Quảng Ninh Quảng Bình

  Quỹ phát triển nông thông và giảm nghèo huyện Quảng Ninh Quảng Bình

  Đối tác

  Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh
  Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
  Điện thoại: (+84) 52 872 465; Fax: (+84) 52 872 465; Email: rdpr.fund@gmail.com