Kêu gọi ý tưởng hoạt động bảo vệ môi trường sông cho các nhóm mạng lưới nhỏ và nhóm cộng đồng tại địa phương

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) là một diễn đàn mở với các thành viên quan tâm tới vấn đề bảo vệ sông ngòi, các cộng đồng phụ thuộc vào sông, và vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam. Các thành viên là các tổ chức PCP, các nhà nghiên cứu, học giả, nhân viên trong các cơ quan chính phủ, và các cá nhân.
VRN hoạt động nhằm bảo vệ cộng đồng và các hệ sinh thái phụ thuộc vào sông. Hoạt động của VRN bao gồm chia sẻ thông tin, tiến hành nghiên cứu tác động xã hội và môi trường do các dự án phát triển liên quan đến tài nguyên nước tại Việt Nam, và tiến hành vận động chính sách về các vấn đề này.
VRN kêu gọi các sáng kiến từ cộng đồng và các nhóm hoạt động và mạng lưới nhỏ về việc bảo vệ môi trường sông, cùng tham gia vào chiến dịch lớn của VRN (tham khảo chiến lược truyền thông của VRN tại website: www.vrn.org.vn). VRN đặc biệt quan tâm đến sự tham gia của cộng đồng, nhóm thanh niên đặc biệt là những cộng đồng sống phụ thuộc vào dòng sông. Lưu ý các ý tưởng cần có sự cân bằng giới.

Các chủ đề hướng tới như sau:
1.    Sáng kiến cộng đồng về bảo vệ môi trường sông;
2.    Thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường sông;
3.    Tổ chức các sự kiện, truyền thông về bảo vệ môi trường sông;
4.    Tăng cường quản lý dựa vào cộng đồng để bảo vệ môi trường sông;
Đối tượng tham gia gửi ý tường: 
–          Nhóm cộng đồng
–          Mạng lưới nhỏ, mạng lưới cộng đồng địa phương
–          Nhóm sinh viên
–          Nhóm thanh niên
Thời hạn nộp đề xuất ý tưởng dự án: 17h00 Thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Ngân sách: Mỗi ý tưởng hoạt động có thể đề nghị mức tài trợ tối đa đến 15.000.000 VND.
Năm 2015 VRN có thể hỗ trợ 4 đề xuất có chất lượng.
Thời gian thực hiện dự án: tối đa 6 tháng.
Địa bàn thực hiện dự án: trên toàn quốc
Quá trình tuyển chọn:
Các đối tượng phù hợp gửi ý tưởng hoạt động về cho văn phòng VRN qua email: rivervietnam@gmail.com tiêu đề ghi rõ: Đề xuất nhỏ bảo vệ sông ngòi Việt Nam
Các ý tưởng được chọn chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo rộng rãi trên website: www.vrn.org.vn

Mẫu ý tưởng:
1.      Tên nhóm/mạng lưới gửi đề xuất:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại
Email:
2.      Giới thiệu về nhóm/mạng lưới
3.      Giới thiệu về ý tưởng hoạt động
4.      Mục tiêu
5.      Cách thực hiện
6.      Xây dựng khung logic

Mục tiêu Đầu vào Hoạt động Đầu ra Ảnh hưởng có thể dự đoán được Chỉ số đánh giá

7.      Dự trù kinh phí

Liên quan đến bài viết

Không có tiêu đề

Không có tiêu đề

Nỗ lực hoạt động nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường…

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *