Thông báo kết quả đề xuất nghiên cứu nhỏ “An ninh Nguồn nước và Phát triển Năng lượng Bền vững ở Việt Nam”

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) luôn quan tâm đến các vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nguồn nước, suy giảm đa dạng sinh học do việc xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy như thủy điện, nhiệt điện. Với mong muốn góp phần cùng thúc đẩy định hướng phát triển “Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (Nghị Quyết số 55-NQ/TW về Phát triển Năng lượng Việt Nam Định hướng đến 2045), VRN đã kêu gọi các đề xuất nghiên cứu liên quan đến vấn đề nêu trên và nâng cao nhận thức về thực trạng môi trường đang xảy ra trên các lưu vực sông, làm cơ sở thúc đẩy cho một ngành năng lượng phát triển bền vững ở Việt Nam.

Sau 1 tháng, VRN đã nhận được 17 ý tưởng từ các nhóm nghiên cứu từ các viện, trường đại học và các tổ chức của liên hiệp hội. Nhiều ý tưởng đã khai thác được khía cạnh các tác động từ việc xây dựng nhiệt điện than, hay khai thác than đá cho các nhà máy, cũng như các giải pháp giảm thiểu, đảm bảo an ninh nguồn nước. Các đề xuất được đánh giá dựa trên 04 tiêu chí bao gồm: Ý tưởng nghiên cứu; Hoạt động và phương pháp thực hiện; Tổ chức thực hiện và Dự toán kinh phí thực hiện. Sau khi cân nhắc các tiêu chí và ý tưởng, Ban giám khảo của VRN đã lựa chọn được 03 ý tưởng đáp ứng được các tiêu chí và dự toán phù hợp để trao tài trợ, bao gồm:

  1. Nghiên cứu ô nhiễm nước bởi nhà máy Nhiệt điện than Mạo Khê và tác động của chúng tới cộng đồng tỉnh Quảng Ninh.
  2. Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt xung quanh khu công nghiệp Hòa Khánh do các chất hóa học thải phát tán từ việc tiêu thụ than đá trong khu công nghiệp thông qua đường không khí.
  3. Tác động của an ninh nguồn nước đến tổn thương sinh kế của người dân ở tỉnh An Giang.

Trên cơ sở các ý tưởng được lựa chọn, VRN đã yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu nhỏ tiếp tục hoàn thiện nội dung và yêu cầu dự toán theo mẫu để ký kết hợp đồng thực hiện đúng tiến độ.

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

Liên quan đến bài viết

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *