VRN tuyển chuyên gia độc lập đánh giá giữa kỳ chiến lược vận động chính sách VRN 2014-2020

                                                          

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Đánh giá giữa kỳ chiến lược vận động chính sách
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) 2014-2020 

1.    Giới thiệu:
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (viết tắt là VRN) là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia của đại diện các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ của các cơ quan nhà nước và người dân ở các cộng đồng có quan tâm tới việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước và phát triển bền vững ở Việt Nam. VRN được thành lập vào tháng 11 năm 2005 và được điều phối bởi Trung Tâm Bảo Tồn và Phát triển Tài Nguyên Nước (WARECOD).

Mục tiêu chiến lược
–          Xây dựng diễn đàn đa chiều tạo điều kiện chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, kinh nghiệm.
–          Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các thành viên và cộng đồng.
–          Mở rộng và tăng cường quan hệ trao đổi, hợp tác với các đối tác có liên quan.
–          Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận động chính sách liên quan đến tài nguyên nước dựa vào các căn cứ khoa học và thực tiễn.
Chiến lược vận động chính sách của VRN được xây dựng từ năm 2014 đến nay thực hiện được hai năm. Năm 2016, với sự hỗ trợ của dự án Rights to Food của Oxfam, VRN tìm kiếm chuyên gia độc lập nhằm tiến hành đánh giá lại chiến lược vận động chính sách của mạng lưới trong thời gian qua. Đây là cơ hội giúp VRN nhìn lại quãng thời gian thực hiện vận động chính sách vừa qua. VRN mong muốn sẽ bổ sung điều chỉnh chiến lược vận động chính sách phù hợp, đồng thời xây dựng được một kế hoạch thực hiện chiến lược tốt, cụ thể, phù hợp với thực tế hiện nay ở Việt Nam.

2.     Mục tiêu hoạt động:
–          Đánh giá quá trình thực hiện chiến lược vận động chính sách và hoạt động thực hiện thực tế của Mạng lưới Sông ngòi Việt nam trong giai đoạn 2014- 2016 để xem xét và đưa ra bản Vận động chính sách chiến lược điều chỉnh sát với tình hình thực tế trong bối cảnh của Việt Nam và trong khu vực hiện nay.
–          Xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với thực tế đến 2020.
 
3.    Phạm vi đánh giá:
–          Ban điều hành
–          Ban tư vấn
–          Văn phòng 3 vùng (Bắc, Trung, Nam)
–          Thành viên chủ chốt
–          Phỏng vấn các bên liên quan (cán bộ đối tác, cộng đồng)
–          Các hoạt động vận động chính sách đã và đang thực hiện từ 2014 đến nay.
Câu hỏi đánh giá
–          Chiến lược vận động chính sách của VRN giai đoạn 2014-2020 đã được thực hiện thế nào? Có khác biệt gì lớn so với bản chiến lược đề ra, tổ chức thực hiện, nguồn lực để triển khai?
–          Nếu có sự khác biệt thì kế hoạch vận động chính sách giai đoạn tới cần điều chỉnh như thế nào cho phù hợp?
–          Cần bổ sung nội dung và phương thức vận động chính sách nào? Nhân sự và nguồn lực cần được hỗ trợ như thế nào để đảm bảo thực hiện chiến lược VĐCS bổ sung tốt nhất?
–          Kế hoạch hoạt động dự kiến cho VRN trong thời gian tới (2017-2020) nên trọng tâm vào mảng nào? Tại sao?

4.    Yêu cầu đầu ra:
Một báo cáo từ tư vấn độc lập có đầy đủ các phần sau
–          Chiến lược vận động chính sách điều chỉnh
–          Kế hoạch chi tiết thực hiện vận động chính sách giai đoạn 2017-2020
Phụ lục: Kết quả đánh giá, phỏng vấn các bên liên quan, hình ảnh minh họa
Báo cáo không quá 30 trang bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt, font chữ 12, sử dụng APA để chú thích và nguồn tham khảo.
 
5.    Thời gian thực hiện:

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Đánh giá chiến lược hiện nay, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, điểm mạnh – điểm yếu để tìm sự khác biệt trong chiến lược để điều chỉnh   3 ngày Tư vấn độc lập thực hiện
2 Tổ chức hội thảo có sự tham gia của BTV, BĐH, BĐP để lấy ý kiến đánh giá chung về Chiến lược VĐCS ( giai đoạn 2015-2016) và Lập kế hoạch triển khai chiến lược vận động chính sách đến 2020 phù hợp với chiến lược điều chỉnh   2 ngày (cuối tháng 9) Tư vấn độc lập điều hành
Điều phối VRN hỗ trợ tổ chức
4  Viết báo cáo chiến lược và đưa ra kế hoạch hoạt động giai đoạn 2017-2020   7 ngày Tư vấn độc lập thực hiện
 5 Trình bày tham vấn ý kiến (các bên phỏng vấn và các bên liên quan) tại Hội thảo VRN để lấy ý kiến   1 ngày Tư vấn độc lập thực hiện
6 Chỉnh sửa theo ý kiến góp ý => hoàn thiện chiến lược chỉnh sửa và kế hoạch thực hiện chiến lược đến 2020   2 ngày Tư vấn độc lập thực hiện
  Tổng số ngày làm việc   15 ngày  

 
Các mốc thời gian cần lưu ý:
–          Hội thảo cùng Ban Điều hành, Ban Tư vấn, nhóm điều phối VRN trong hai ngày (dự trù vào 02 ngày cuối tháng 9)
–          30/10/2016:Bản báo cáo lần thứ nhất (draft 1) => Gửi ban điều hành và ban điều phối đọc lần 1.
–          12/11/2016: có bản trình bày lấy ý kiến chỉnh sửa về chiến lược vận động chính sách và kế hoạch thực hiện đến 2020 (draft 1)
–          30/11/2016:Hoàn thành chỉnh sửa theo ý kiến các đại biểu đóng góp tại hội thảo và gửi tới Ban Điều hành đọc lần 2.
–          15/12/2016: Báo cáo cuối cùng
 
6.    Yêu cầu về chuyên gia tư vấn độc lập
–          Có kiến thức và am hiểu về môi trường làm việc NGO, hoạt động các mạng lưới ở Việt Nam
–          Có kiến thức và hiểu biết về truyền thông và vận động chính sách trong bối cảnh Việt Nam
–          Có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài nguyên Nước.
–          Kỹ năng viết và trình bày dễ hiểu.
–          Sử dụng tiếng anh thành thạo khi cần thiết.

7. Kinh phí thực hiện
–          WARECOD sẽ tổ chức hội thảo đánh giá chiến lược có sự tham gia của BĐH, Ban tư vấn và các thành viên chủ chốt (Dự kiến tổ chức tại Hà Nội)
–          WARECOD chi trả vé máy bay, phòng nghỉ và ăn uống trong thời gian tham dự hội thảo thường niên VRN (dự kiến tổ chức tại Cần Thơ)
–          Chi phí tư vấn: sẽ thỏa thuận. 

Mời quý vị quan tâm gửi CV và đề xuất cho hoạt động đánh giá (bao gồm nội dung công việc và tài chính) về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Hồng Vân (điều phối quốc gia VRN), email van@warecod.org.vn chậm nhất là ngày 12/9/2016.

Liên quan đến bài viết

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *