Nâng cao năng lực cho nhóm sinh viên về Nguồn Tài nguyên Nước và Hệ sinh thái

04/2021 vừa qua, trong hoạt động thực tế hai đại diện của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) kết hợp với trường Đại học Thăng Long đã tổ chức buổi tập huấn cho 70 sinh viên năm thứ 2 và 5 giảng viên, khoa Truyền thông Đa phương tiện, trong chuyến đi thực tập truyền thông báo chí tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Mục đích tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho sinh viên về vấn đề về Môi trường và tài nguyên Nước.

Buổi thuyết trình của đại diện VRN tại ngôi nhà Rông Kon Pring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã có những cuộc thảo luận sôi nổi để tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề liên quan. Có 25 câu hỏi vừa dẫn dắt liên hệ thực tế ở Tây Nguyên vừa để làm rõ những vấn đề từ bài trình bày của thuyết trình viên đối với người tham dự. Sau thuyết trình là buổi đi thực địa của các thuyết trình viên VRN cùng giảng viên trường Đại học Thăng Long để hướng dẫn, hỗ trợ các bạn sinh viên nắm bắt có hiệu quả gắn lý thuyết với thực tế; đồng thời, gây cảm hứng tốt cho các bạn trẻ về các vấn đề Môi trường và tài nguyên Nước ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững của hiện tại và tương lai

Một số hình ảnh buổi nâng cao năng lực

Liên quan đến bài viết

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *